Höjdarbete

Arbete på hög höjd.

Jag är utbildad i klättring med grupper i naturen, höghöjdsarbete i C2:s regi med kursen Rigging. Jag har även steg 1 licens inom IRATA, industriklättring med rep.

 

 

 

Här rensar vi sly runt gruvhålen i Långban.